Görevimiz

«

 

Türkiyem Vakfının temel amacı, yirmi birinci yüzyılda Türkiye'yi en güçlü ülkelerden biri haline getirmek için gerekli fikri, kültürel, sanatsal ve bilimsel altyapıyı gerçekleştirmeye katkı yapmaktır.

Vakfımız bu amaç çerçevesinde, Türkiye'nin çağımız için vizyonunu belirlemek ve küreselleşen dünyadaki yeni yerini tespit ederek, bilimsel araştırma ve incelemeler yaparak, sosyal, kültürel ve ekonomik projeleri üretmeye çalışmaktadır.

Vakfımız bu süreçte, Türkiye'nin küreselleşen dünyadaki hak ettiği düzeye ulaşmasına engel oluşturan sorunlara alternatif çözümleri üretmek üzere çeşitli toplum kesimleri ve uzman kadrolarını bir araya getirmektedir.

Türkiyem Vakfı. Türkiye’nin geleceği için projeler hazırlayarak. Veri tabanları oluşturmaya çalışmakta ve Türkiye’nin gündemindeki sorunları geleceğe taşımamak için gayret sarf etmektedir.